Αίγινα

ΑΓΝΕΚΤΑΡΙΟΣΑΙΓΙΝΑ
ΑΓΝΕΚΤΑΡΙΟΣΑΙΓΙΝΑ2

ΑΙΓΙΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

(ΔΙΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ)

5-6 Νοεμβρίου 2022 (Σαβ/κο)

8-9 Νοεμβρίου 2022 (Στη γιορτή του Αγίου Νεκταρίου)